Alla priser visas inklusive moms

Tjänster

 

Projektering ►
Objekt ►
Passersystem ►
Larm ►
Nyckeltillverkning ►
Reparationer ►
Besiktning ►

 

 

Projektering

Vid projektering av låssystem använder vi oss av det senaste inom datatekniken för att systematiskt ta fram ett förslag på en helhetslösning.

Vi tillverkar inte enbart ett nytt och effektivt låssystem, utan tar hänsyn till brandkrav, datasäkerhet, övervakning, behörighet och ritningsunderlag.

Vi ger dig säkerhetsmässigt genomarbetade förslag till konkurrenskraftiga priser.

^ Upp

 

Objekt

Våra servicebilar är välutrustade och vi använder oss av SSF-certifierade produkter. Vi utför alla montagearbeten enligt Rus bestämelser.

Vi ställer upp med rådgivning inför varje uppdrag. Ta gärna kontakt med oss i respektive butik, där vi också har våra verkstäder.

^ Upp

 

Passersystem

I säkerhetsskyddet ingår en behörighetskontroll av in och utpasseringar på företaget. RCO, Aptus, Assa och Bewator har passersystem där kodlås, kortläsare eller personalbevakad ingång ger företaget en säkerhet mot intrång i verksamheten.

Med ett enkelt kodlås slipper du nyckelproblematiken. En 4-siffrig kod är allt som behövs för att man ska kunna öppna dörren eller en passagebricka. för större säkerhet används både passagebricka och kod.

Koden/bricka kan när som helst ändras och du slipper det gamla problemet med att behöva byta låset när nycklar kommit på villovägar. Alla våra kodlås, passersystem och porttelefoner har dessutom en bakgrundsbelysning för att lättare kunna användas i mörker.
Med effektiva kodlås och passersystem är dörren alltid låst för oönskade besökare. Med RCO, Aptus och Bewators moderna porttelefoner släpper du enkelt in de du vill utan att för den skull göra avkall på kontroll och säkerhet. Här finns det bl.a. möjlighet att integrera porttelefonen med det allmänna telenätet. På så vis kan du öppna dörren direkt från din egen telefon, genom en enkel knapptryckning.

Vi monterar många RCO och Aptus system till Bostadsrättsförening med tvättbokningssystem. RCO monteras även med fördel till de större företagen med ett integrerat larm. Där man har full kontroll av alla personal med enkel passagebricka och egen pinkod.

^ Upp

 

Larm

Power centralerna är en avancerade med inbyggd telefonuppringare. PC1616 har 7 sektioner i grundutförande, men kan byggas ut till 16 trådbundna sektoner eller med trådlöst upp till totalt 32 sektioner. Larmet kan delas upp i två områden samt ha flera knappsatser. Storebror PC1864 har liknande grundutförande men kan delas upp i 8 larmområden med totalt 64 sektioner. Systemet kan skräddarsys så att det passar varje enskilt objekt. I ett Power system kan totalt 8 st manöverenheter anslutas. Vid expansion av Power systemet används sektionskort, matningskort och transistorkort.

Manöverenheten finns i flera modeller med lysdiodsindikering samt två modeller med klartextdisplay. Den integrerade telefonuppringaren kan sända mer än 200 larmsändarkoder (larm, återställningskoder, till/frånkoppling för 32 olika användare).

Power kan ringa till larmcentral, privattelefon, mobiltelefon eller minicall. Vid larm kan varje enskild detektor/sensor identifieras, systemet är adresserbart. Systemet kan tillkopplas automatiskt på förprogrammerad tid, t.ex. efter arbetstidens slut.

MAXSYS är ett utbyggbart säkerhetssystem 16-128 sektioner, som är utformat för att möta de allra hårdaste funktions- och flexibilitetskraven. Utbyggbart adresserbart buss-system med traditionella dubbelbalanserade sektioner, samt möjlighet till trådlösa sektioner.

Mycket tillbehör finns till dessa centraler oftast kompletteras det med branddetektorer för utrymningslarm, överfallslarm, fjärrkontroller etc. etc.

Dessa larm är mycket uppskattade på grund av sitt enkla handhavande för innehavaren.

Galaxycentralerna Adresserbara kombilarmsystem med basen i inbrottslarmet.Kan kombineras med brandindikering, överfallslarm, driftlarm och utrymningslarm mm.
För alla behov. Säkrar allt från mindre objekt upp till stora industriella applikationer (8-512 adresser).
Flexibilitet möjliggör maximal säkerhet oavsett skyddsobjektets omfattning eller utformning.
SSF-certifierad.

Följande modeller marknadsförs:

Power centraler för det lilla och mellanstora larmet och Maxsys för stora objekt.

Vi marknadför även trådlösa larm för villa/hem och där är Alexor med inbygg GSM och Agility med kameradetektor och telefonapp är de mest lämpade att montera.

^ Upp

 

Nyckeltillverkning
Tillverkning av alla typer av nycklar t.ex. laseravläsning av slitna nycklar via dator, gör att vi får fram en nyckel som har högsta prestanda. För driftsäkerhet i verkstaden har vi två datastyrda kodmaskiner för cylindernycklar, bilnycklar, tillhållarnycklar och kassaskåpsnycklar. Detta innebär att du får nya originalnycklar som passar direkt istället för slitna kopior. Med sökprogrammet World key finder hittar vi just ditt ämne. Som kund hos oss erhåller ni kostnadsfri leverans av nycklar runt Storstockholm vid beställning av minst 5 st.

^ Upp

 

Reparationer

Inbrott och skadegörelse sker ofta på omaka tider. Österåkers Lås & Larm har egen personal i vår jour.

Vårt kunnande gör att du alltid kan lämna över till oss för reparationer efter inbrott.

Oftast reparerar vi direkt skador på dörrfoder m.m. och samtidigt monterar vi givetvis nya lås eller cylindrar.

^ Upp

 

Besiktning ^

Vi utför besiktningar av ditt nuvarande säkerhetsskydd. Bor du i villa eller lägenhet säkerhetsbesiktigar vi enligt Assa säkerhetscenters anvisningar, och efter utförda åtgärder får du ett låsläggarintyg.

Intyget kan du använda för en eventuell premiereducering på din hemförsäkring.

Vid besiktning av företagslokaler rekommenderar vi en helhetslösning av ditt säkerhetsskydd, nämligen en säkerhetsanalys. Det innebär att vi även utreder behörighet, inpassering, brand/utrymning, övervakning, förvaring och datasäkerhet.

Det finns olika företagsförsäkringsklasser i företagsförsäkringen. Läs mer hos Slf om försäkringskrav.

^ Upp